3.147 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được cấp năm 2006

Năm 2006, Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thông tin đã làm thủ tục cấp 3.147 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho 3.147 tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, tăng 55,4% so với năm 2005.

Ông Tô Văn Long, Trưởng phòng Quản lý bản quyền (Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thông tin) cho biết: với hiệu lực của Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện từ ngày 1/7/2006, vấn đề hiểu biết về bản quyền đã được nâng lên nhiều so với trước, số tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền ngày càng tăng.

Năm 2006, Cục đã làm thủ tục cấp 3.147 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho 3.147 tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, tăng 55,4% so với năm 2005. Trong đó, miền Bắc là 2.217 giấy chứng nhận và miền Nam 876 giấy chứng nhận. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trực tiếp chiếm 67,59%, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan chiếm 32,41%.

Năm qua, số vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền tác giả cũng tăng hơn năm ngoái. Cục đã giải quyết dứt điểm được khoảng 70% số vụ, một số vụ có khả năng ra tòa dân sự, số còn lại đang tiếp tục giải quyết.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác