Cục Bản quyền tác giả: Bám sát mục tiêu chiến lược bảo hộ quyền tác giả

(Cinet) - Sáng 14/01, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010. Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghịThứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2001 - 2010 và năm 2010, đồng chí Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định: Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt phải kể đến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan” đã được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Sau khi lắng nghe Báo cáo và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn biểu dương những thành tích đã đạt được của Cục Bản quyền tác giả giai đoạn 2001 - 2010 và đặc biệt là trong năm 2010. Thứ trưởng khẳng định: Cán bộ, nhân viên, người lao động Cục Bản quyền tác giả như những người chiến sỹ thầm lặng, kiên trì bám sát mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2001 - 2010, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thực thi nghiêm chỉnh vấn đề bản quyền tác giả; tích cực đưa nội dung bản quyền tác giả vào trong bậc học phổ thông để giáo dục cho thế hệ trẻ những nhận thức về lĩnh vực bản quyền tác giả.

Trong thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 nhằm thực hiện tốt mục tiêu chiến lược bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác