Cục Bản quyền tác giả phối hợp với các đơn vị nghiên cứu nội dung các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ

Văn bản số 273/TB-VP thông báo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Bản quyền tác giả về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã kết luận:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo và có trách nhiệm ủng hộ những việc làm nhằm thực hiện hóa các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đã được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan Việt Nam đã ký kết tham gia.

Do các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan còn đang tiếp tục hoàn thiện, để đảm bảo tính động bộ của hệ thống pháp luật có liên quan và các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời gian điều chỉnh các văn bản quản lý, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Vụ Pháp chế nghiên cứu nội dung các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả âm nhạc để đưa vào dự thảo Nghị định về Nghệ thuật biểu diễn đang được xây dựng; kiến nghị các biện pháp hữu hiệu nhằm đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan vào thực tế cuộc sống.

Theo bvhttdl.gov.vn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác