Đại hội lần 1 Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Sáng 21/5, Đại hội Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hà Nội.

Theo Quyết định của Bộ Nội vụ, số 260/QĐ-BNV ngày 29/3/2010 cho phép thành lập Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam với các thành viên sáng lập tích cực gồm Hội Nhà văn Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Việt Nam, Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Cộng đồng sáng tạo Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Văn học Việt Nam, Ban Vận động thành lập Hội tác giả Phi hư cấu Việt Nam, Quĩ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam.
Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; tuân thủ qui định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa- Thảo thao và Du lịch.
Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 với 19 thành viên. Giáo sư Hồ Ngọc Đại được bầu làm Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất của ban chấp hành nhiệm kỳ 1 (2010-2015), kỳ họp cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch Hiệp hội; bà Đoàn Thị Lam luyến, Phó Chủ tịch được bầu kiêm chức Tổng thư ký Hiệp hội.
Việc Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam tổ chức đại hội thành lập và chính thức đi vào hoạt động là tín hiệu tích cực; đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước cùng cộng đồng các nhà sáng tạo, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền tác giả nói chung, quyền sao chép nói riêng của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam là tổ chức đại diện cho người nắm giữ quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng tác phẩm; vừa phục vụ lợi ích của người nắm giữ quyền, người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác