Hội thảo khu vực về “Các lựa chọn chính sách trong việc áp dụng pháp luật về quyền tác giả”

Từ ngày 15 đến ngày 17/04/2009, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp với Bộ Ngoại giao Singapore cùng sự hỗ trợ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) đã tổ chức Hội thảo khu vực về “Các lựa chọn chính sách trong việc áp dụng pháp luật về quyền tác giả”. Tham dự Hội thảo có các diễn giả đến từ WIPO, các trường đại học của Ôxtrâylia, Hà Lan, Singapore, và 17 đại biểu từ 9 quốc gia: Brunây, Campuchia, Inđônêsia, Lào, Malaysia, Myanma, Phillippines, Thái Lan và Việt Nam.

Ngày đầu tiên, các diễn giả đã trình bày 5 chủ đề gồm: Tổng quan về bảo hộ quốc tế trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, những ngoại lệ và giới hạn theo các điều khoản của các Điều ước quốc tế được quản lý bởi WIPO; Các vấn đề quyền tác giả, tính linh hoạt, mềm dẻo trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs); Hiệp định song phương và thương mại tự do; Sử dụng và giao dịch chính đáng cùng các điều không hạn chế khác. Ngoại lệ: các trường hợp và giới hạn; Các giới hạn và ngoại lệ về bản quyền trong hoạt động của thư viện, lưu trữ và bảo tàng; Phân phối và sử dụng các tác phẩm có bản quyền trong giáo dục và nghiên cứu.

Ngày thứ hai, các diễn giả trình bày 7 chủ đề về các giới hạn và ngoại lệ đối với cá nhân không đủ tư cách pháp lý hoặc người có yêu cầu đặc biệt; Sử dụng tác phẩm không tái bản và tác phẩm không rõ xuất xứ; Áp dụng phép thử 3 bước trong kỷ nguyên kỹ thuật số: Các thách thức và khó khăn; Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ Internet: phổ biến thông tin và các vấn đề xâm phạm quyền; Các biện pháp bảo hộ phương tiện công nghệ; Tính linh hoạt của quyền tác giả trong tương lai; Trợ giúp kỹ thuật và pháp lý trong phạm vi các giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả và quyền liên quan: Vai trò của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Ngày cuối cùng, diễn giả trình bày chủ đề từ các kinh nghiệm quốc gia trong việc thực thi linh hoạt luật quyền tác giả: Các thách thức và thực tiễn tiêu biểu.Trước khi bế mạc Hội thảo, dưới sự hướng dẫn của các diễn giả, các thành viên tham dự được chia nhóm để thảo luận xoay quanh vấn đề cụ thể hoá luật qua các chuyên viên thực thi pháp luật quyền tác giả; Đồng nhất hoá những lựa chọn chính sách có thể áp dụng chung cho Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); Cân nhắc các lựa chọn trong việc áp dụng chính sách  thực thi linh hoạt quyền tác giả tại các nước thuộc ASEAN.

Theo COV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác