Lấy ý kiến đóng góp cho Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

(Cinet) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định này.

Vừa qua, Ban soạn thảo liên ngành đã tổ chức, nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, nhằm lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và sau khi hoàn thiện sẽ trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Dự thảo gồm 16 điều, 
quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, tại Chương II quy định khá chi tiết các quy định về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực VHNT, về chế độ trả tiền thù lao, nhuận bút được quy định tại điều 26, 33 quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, cũng như việc chuyển nhượng quyền được hưởng quyền của chủ sở hữu tác phẩm khuyết danh và Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.Thời gian tới, sau khi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của tổ chức, cá nhân trong nước, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan sẽ được ban hành, phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế. 
TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác