Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Nhiều điểm mới quy định về quyền tác giả VHNT

(Cinet)- 19/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Luật Sở hữu trí tuệ và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Nhiều điểm mới về quyền tác giả VHNT đã được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Hiệp định thương mại Việt-Mỹ.

Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả, luật đã điều chỉnh lên 75 năm cho phù hợp với BTA (Hiệp định thương mại Việt-Mỹ)  với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu. Nếu tác phẩm không được công bố hợp pháp trong vòng 25 năm kể từ khi tác phẩm được tạo ra, thì thời hạn bảo hộ không ít hơn 100 năm.

Tác phẩm sân khấu được chuyển sang thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết (hoặc đồng tác giả cuối cùng chết) vì phù hợp với công ước Bern, Hiệp định TRIPs và phù hợp với BTA.

Riêng thời hạn bảo hộ quyền liên quan, do không bị "ràng buộc" với Hiệp định BTA nên được đề xuất giữ nguyên như luật hiện hành là 50 năm.

Về các điều liên quan đến các trường hợp sử dụng tác phẩm, quyền liên quan đã công bố không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao,  Luật đã được điều chỉnh theo hướng phân biệt sử dụng vì mục đích thương mại  và không vì mục đích thương mại. Mỗi hình thức sẽ phải trả những mức thù lao khác nhau. 
Phần bản quyền tác giả VHNT, Luật cũng quy định nếu các bên không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại tòa án.


TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác