Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet)- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định này quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực hoặc thu hồi; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Với hành vi vi phạm quy định về giám định quyền tác giả, quyền liên quan, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giám định về quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp phải từ chối giám định theo quy định; 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kết luận giám định sai sự thật để trục lợi.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm, với hành vi này buộc phải tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm trên; phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả...

Với hành vi xâm hại quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình thì phạt tiền từ mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình thì phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác