Nhà hàng, khách sạn khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình phải trả nhuận bút.

Đây là một nội dung quan trọng của công văn số 2812/BTM-TTTN vừa được Bộ Thương mại gửi các đơn vị trực thuộc.

Nhà hàng, khách sạn khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình phải trả nhuận bút. - ảnh 1

Theo đó, khi sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại hoặc trong hoạt động thương mại như sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các hoạt động thương mại khác, tuy không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng theo đúng quy định tại Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 35 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP.

Cũng theo công văn này, Bộ Thương mại yêu cầu các đơn vị thuộc quyền phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân viên của mình biết và gương mẫu thực hiện những quy định pháp luật và cam kết quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả liên quan; phối hợp và tạo điều kiện cho các chủ thể quyền, hoặc các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Trung tâm quyền tác giả Văn học Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam) bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật...

TQ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác