Phú Yên: Tăng cường quản lý, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 13/8, UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ thị về tăng cường quản lý, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Phú Yên.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao- Du lịch giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn Phú Yên theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan trên địa bàn Phú Yên, nhất là các đối tượng khai thác, sử dụng tác phẩm với số lượng lớn như hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cơ sở phát hành, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, kinh doanh băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các đài phát thanh, truyền hình, chủ các trang web… xử lý nghiêm minh các vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra trong lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại trên thị trường; hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo quy định của pháp luật khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Sở Thông tin- Truyền thông xây dựng bản quy định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông trên địa bàn Phú Yên trong việc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Sở Giáo dục- Đào tạo hướng dẫn, phổ biến về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống trường học. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách xây dựng dự toán kinh phí trong việc mua bản quyền phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền; giành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng cho chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

 

Theo PY

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác