Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.

(Cinet) – Ngày 10/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BTC, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo quy định tại Thông tư này, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đều phải nộp lệ phí. Mức lệ phí mức cao nhất là 600.000 đồng, áp dụng cho việc cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với các chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.
Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả quy định thấp nhất là 100.000 đồng, áp dụng đối với các tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh…
Ngoài ra, còn có các mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tương ứng với từng loại tác phẩm đăng ký chứng nhận.
Các mức thu nêu trên áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan lần đầu. Trường hợp xin cấp lại, phải nộp 50% mức thu lần đầu đối với từng loại tác phẩm tương ứng.

Cơ quan thu không phải hoàn trả lệ phí đối với những giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực.

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 70% trên tổng số tiền thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước, dùng chi cho việc thực hiện công tác thu lệ phí, thay vì 40% như quy định trước đây.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác