Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL ngày 6/5: Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 6-5 nhằm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyết định được căn cứ theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 1-6-2012 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” và một số văn bản liên quan.

Theo đó, Bộ VHTTDL thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan với các thành viên: ông Bùi Nguyên Hùng – Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả làm Trưởng đoàn; bà Lại Thị Thanh Xuân – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ làm Phó trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn kiểm tra có thêm 7 thành viên.

Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ chính gồm: Kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan gồm: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN, Hiệp hội công nghiệp ghi âm VN, Trung tâm quyền tác giả văn học VN, Hiệp hội quyền sao chép VN.

Nội dung kiểm tra, rà soát gồm: việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Hợp đồng ủy thác quyền của các Hội viên; Dữ liệu được ủy quyền quản lý; Biểu giá thu tiền bản quyền; Hợp đồng cấp phép sử dụng trong các lĩnh vực; Báo cáo, dữ liệu thu và phân phối tiền bản quyền từ việc cấp phép sử dụng; số tiền chưa được phân phối và lý do; Tỷ lệ phần trăm giữ lại của số tiền bản quyền thu được và việc sử dụng; Hợp tác quốc tế: các chương trình , ký kết hợp tác, bảo hộ có đi có lại với các tổ chức quốc tế; Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hiệu quả sử dụng; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kiến nghị của các tổ chức đại diện tập thể.

Thời gian trong quý II-2013, địa điểm tại các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Trưởng đoàn có trách nhiệm kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả.

Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm dự trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện vật chất khác theo quy định từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác