Quyết định số 2118/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6: Thực hiện đền án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

(Cinet) - Quyết định số 2118/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 10/6 nhằm phê duyệt thực hiện đền án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” (năm 2013).

Quyết định được căn cứ theo văn bản số 649/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015”; Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2012 và Quyết định số 3687/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực thực hiện Đề án; Kế hoạch số 364/KH-BVHTTDL ngày 30/01/2013 thực hiện Đề án (năm 2012-2013) của Ban Chỉ đạo Đề án;

Theo đó, Bộ VHTTDL phê duyệt thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” (năm 2013).

Kinh phí thực hiện Đề án được trích từ nguồn dự toán ngân sách cho Đề án năm 2013 tại Cục Bản quyền tác giả.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác