Quyết định số 335/QĐ-BVHTTDL ngày 22/1: Thành lập Tổ biên tập Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - Quyết định số 335/QĐ-BVHTTDL đã được Bộ VHTTDL ban hành ngày 22/1 nhằm thành lập Tổ biên tập Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, Bộ VHTTDL thành lập Tổ biên tập Nghị định với các thành viên gồm bà Phạm Thị Kim Oanh – Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) làm Tổ trưởng. Ngoài ra Tổ biên tập bao gồm thêm 17 thành viên.

Tổ biên tập, Tổ trưởng Tổ biên tập, các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Điều 25 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo, có trách nhiệm chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị định theo sự chỉ đạo của Ban soạn thảo.

Tổ biên tập sẽ tự giải thể sau khi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được Chính phủ ban hành.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác