Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 3166/KH-BVHTTDL nhằm ra kế hoạch xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại VN” (gọi tắt là Đề án).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là Đề án quan trọng được Bộ VHTTDL xây dựng theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đề án nhằm mục đích chung là nhằm tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại VN theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Đề án được xây dựng căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và một số văn bản pháp quy của Chính phủ trong đó có Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, giao Bộ VHTTDL chỉ đạo Hội Nhà văn VN, Hội Nhạc sĩ VN, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN xây dựng Đề án theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, Đề án cũng được xây dựng dưới sự tham khảo một số pháp luật và kinh nghiệm về quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của một số quốc gia trên thế giới.

Đề án được xây dựng theo 4 bước. Bước 1 bao gồm những nội dung chủ đạo như thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Đề án, tổ chức cuộc họp giữa các thành viên cũng như phân công thực hiện các nội dung cụ thể.

Bước 2 bao gồm các hoạt động nghiên cứu soạn thảo Đề án và sau đó là hoàn chỉnh Dự thảo Đề án (thời gian đến giữa tháng 11-2011).

Bước 3 gồm các hoạt động tổ chức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án. Dự kiến Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tại HN, Đà Nẵng, TP.HCM. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp để hoàn thiện Đề án (dự kiến thời gian thực hiện Bước 3 là từ giữa tháng 11 đến ngày 20-12-2011).

Bước 4 nhằm báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VHTTDL và chuẩn bị các thủ tục cần thiết của Bộ VHTTDL để trình lên Thủ tướng Chính phủ (thời gian đến cuối tháng 12-2011).

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng sẽ giao cho Cục Bản quyền (thuộc Bộ VHTTDL) giữ vai trò chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án quan trọng này.

Lê Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác