Thành lập Ban Soạn thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - Quyết định số 2985/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về thành lập Ban Soạn thảo "Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam".

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn là Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban là ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ VHTTDL (Trưởng ban Thường trực) và ông Bùi Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ VHTTDL (Phó Trưởng ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án) cùng 04 Thành viên.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan để hoàn thiện Đề án, đồng thời chỉ đạo việc chuẩn bị các thủ tục trình Bộ trưởng và các thủ tục để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Quyết định số 2985/QĐ-BVHTTDL được ban hành, ngày 22/9/2011, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3017/QĐ-BVHTTDL thành lập Tổ Biên tập "Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam" do ông Bùi Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL làm tổ trưởng và ông Tô Văn Long, Trưởng Phòng Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả Bộ VHTTDL làm Tổ phó cùng với 12 Thành viên.

Tổ Biên tập Đề án có nhiệm vụ thực hiện sự chỉ đạo của Ban Soạn thảo Đề án như: tổ chức nghiên cứu xây dựng đề cương Đề án, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân liên quan, nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện Đề án.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác