Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

(Cinet) - Ngày 1-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan được tranh luận sôi nổi.

Đại biểu Phan Trung Lý (Nghệ An) cho rằng: “Cần đảm bảo sự hài hòa giữa quyền lợi của tác giả, nhà sản xuất với quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng, phù hợp với điều kiện nước ta. Những quy định của ta hiện nay đã đi trước một bước so với luật pháp quốc tế về lĩnh vực này. Công ước Bern và Hiệp định Trip có thời hạn bảo hộ quyền tác giả từ 25 - 50 năm, tùy loại hình. VN đã bảo hộ 50 năm cho tất cả các loại hình rồi”.

Đây cũng là quan điểm của ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn). Ông Thuyết lưu ý, Hiệp định Thương mại với Mỹ không có quy định về “quyền liên quan”, trong khi Việt Nam cũng “hăng hái” bảo hộ tới 75 năm!

Liên quan đến chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này, có hai loại quan điểm khác nhau. Một số ĐB còn phân vân về quy định “xử phạt bằng hoặc không quá 5 lần giá trị hàng hóa vi phạm”. 


TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác