Thông báo số 89/TB-VP ngày 12/3: Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - Thông báo số 89/TB-VP ngày 12/3 của Bộ VHTTDL, kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, Thứ trưởng Hồ  Anh Tuấn khẳng định: Nhìn chung việc xây dựng dự thảo Nghị định còn chậm, nhưng cơ bản đúng quy trình và do một số nguyên nhân khách quan về quy định mức phạt tối đa.

Việc thiết kế dự thảo Nghị định theo hướng vừa đảm bảo tính khả thi trong xử lý vi phạm, vừa mang tính răn đe, bám sát mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và ý kiến của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này. Giao Cục Bản quyền tác giả liên hệ chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Tư pháp để có ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc này.

Nhất trí Điều 46 của Dự thảo có phạm vi rộng, tăng mức phạt đối với vi phạm tại Điều 18 của Dự thảo, giữ nguyên Điều 10 của Dự thảo, bổ sung, làm rõ thẩm quyền lập biên bản trong nội dung từ Điều 45 đến Điều 48 của Dự thảo.

Cục Bản quyền tác giả, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị, Bộ, ngành, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các đối tượng có liên quan, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Dự thảo, hồ sơ gửi các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập có ý kiến, đồng thời báo cáo Bộ xem xét gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước 15/3/2013.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác