Thư viện với vấn đề bản quyền tài liệu số hoá

Vấn đề bản quyền đối với tài liệu được số hoá dùng trong thư viện số đang rất được quan tâm. Sau đây là trích dẫn một số điều trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến bản quyền tài liệu số hoá có xuất xứ từ nước ngoài.

Luật sở hữu trí tuệ VN 2005 và US DMCA 1998 và US copyright 2003 được tạo ra phù hợp với TRIP Agreement-WTO, WIPO Copyright Treaty, Bern Convention 1979. Về cơ bản thì Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với các hệ thống luật bản quyền trên thế giới tuy nhiên luật của thế giới chi tiết hơn nên các thư viện Việt Nam phải lưu ý tuân thủ các điểm chi tiết này trong trường hợp sử dụng các tài liệu có xuất xứ từ nước ngoài.

Việc số hoá tài liệu cho thư viện số là không vi phạm bản quyền nếu:

- Tài liệu nằm ngoài bản quyền

- Tài liệu được bảo hộ bản quyền nhưng số hoá để sử dụng với mục đích phi thương mại trong phạm vi hạn chế của thư viện, trường học, viện nghiên cứu.

Bản thân việc số hoá tài liệu không vi phạm bản quyền, việc vi phạm hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng (chẳng hạn dùng với mục đích thương mại làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của người nắm giữ bản quyền là vi phạm) và phạm vi sử dụng (ví dụ nếu phổ biến rộng rãi ra công chúng, ngoài phạm vi thư viện là vi phạm).

Theo TVQG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác