Thừa Thiên Huế: Tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - UBND tỉnh yêu cầu Sở VH,TT&DL tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức...


Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 51/UBND-VH chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, UBND các huyện, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo đúng quy định hiện hành.
UBND chỉ đạo trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức; Bên cạnh đó Sở phải có trách nhiệm tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 02 Điều 07 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006...

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác