Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa gửi văn bản số 151/TTr-BVHTTDL tới Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13-5-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2011, Bộ VHTTDL được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13-5-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan (gọi tắt là Dự thảo Nghị định).

Bộ VHTTDL đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, sau đó sẽ chỉnh lý và hoàn thiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản

Quy phạm pháp luật năm 2008.

Bộ VHTTDL đã nêu ra sự cần thiết để ban hành Nghị định.

Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13-5-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan đã được áp dụng một cách khá hiệu quả trong thời gian vừa qua, tuy nhiên trong thực tiễn, các cơ quan thẩm quyền xử lý hành chính các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn gặp phải một số khó khăn bởi những lý do như: Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, việc xác định giá trị hàng hóa theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP không thể định giá được.

Mặt khác, theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm khi lập biên bản vi phạm hành chính sau 10 ngày phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp phức tạp là 30 ngày, nhưng nếu để thành lập được Hội đồng xem xét giá trị hàng hóa vi phạm cũng mất thời gian và gặp khó khăn.

Thực tiễn từ khi ban hành Nghị định 47/2009/NĐ-CP đến nay, theo tổng hợp của Thanh tra Bộ VHTTDL thì 63 thanh tra Sở VHTTDL chưa xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các điều mà Nghị định yêu cầu phải xác định giá trị hàng hóa vi phạm. Chính vì thế, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2009/NĐ-CP theo 2 hướng: bổ sung quy định xác định giá trị hàng hóa vi phạm và quy định ghi biên bản hồ sơ lưu trữ đối với tài liệu xác định giá trị hàng hóa cho phù hợp; Bổ sung hình thức phạt tiền đối với một số hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm.

Dự thảo Nghị định hướng tới 2 mục tiêu căn bản: Hoàn thiện, khắc phục những những vấn đề hạn chế của sung Nghị định 47/2009/NĐ-CP; Góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, tạo cơ sở đầy đủ bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan và làm căn cứ xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Bố cục Dự thảo Nghị định gồm 3 điều, trong đó Điều 3 được sửa đổi tên và bổ sung khoản 3 nhằm xác định cụ thể về giá trị hàng hóa vi phạm và trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm.

Đối với hình thức xử phạt, đáng chú ý nhất là 2 nội dung: Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm thì phạt tiền từ 10 triệu lên 90 triệu đồng (đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm); Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm thì phạt tiền từ 20 triệu lên 80 triệu đồng (đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng).

Hiện tại, Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định (do Bộ VHTTDL lập) đã tổ chức 2 cuộc hội thảo tại Khánh Hòa và Quảng Ninh để lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan. Các nội dung góp ý tại hội thảo đã được Ban Soạn thảo tiếp thu và xử lý trước khi gửi văn bản Dự thảo lấy ý kiến chính thức các Bộ, ngành, địa phương.

Sau khi gửi dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Phòng Thương mại & Công nghiệp VN và gửi hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định. Các ý kiến đóng góp về cơ bản đều nhất trí với Dự thảo Nghị định. Bộ VHTTDL cũng kiến nghị Chính phủ xem xét và quyết định ban hành Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, để công tác này mang lại hiệu quả cao nhất trong thực tiễn.

Lê Sơn

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác