Văn bản số 2514/BVHTTDL-NTBD ngày 09/7: Thực hiện Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật

(Cinet)- Văn bản số 2514/BVHTTDL-NTBD ngày 09/7 của Bộ VHTTDL gửi các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn về việc thực hiện Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Văn bản nêu rõ: Thời gian vừa qua, hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã có những bước chuyển biến tích cực, các tổ chức, cá nhân đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vẫn tồn tại những bất cập cần tiếp tục chấn chỉnh, trong đó có nội dung thực thi quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Một số tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm. Những hành vi sai phạm này đã ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. Để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trên, Bộ VHTTDL yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL, Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố trên toàn quốc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sử hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006; Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 để các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc biết và thực hiện.

Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện ngiêm túc các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn, tổ chức biểu diễn. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn và tổ chức biểu diễn.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn và tổ chức biểu diễn. Thực hiện đúng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL, Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn) để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác