Văn bản số 3727/BVHTTDL-BQTG ngày 14/10: Chuẩn bị Tổng kết 5 năm thi hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) - Ngày 14/10, Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 3727/BVHTTDL-BQTG gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc chuẩn bị báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Để tổng hợp tình hình, chuẩn bị cho báo cáo 5 năm thi hành Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị báo cáo kết quả triển khai và kinh nghiệm tổ chức thực hiện của Quý cơ quan, đồng thời đề xuất biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Nội dung chính của báo cáo gồm: Việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản quản lý, thực thi theo thẩm quyền và nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao về quyền tác giả và quyền liên quan; Hoạt động hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của Quý cơ quan; Bài học kinh nghiệm. Báo cáo cần có các số liệu liên quan đến công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thuộc thẩm quyền quản lý và trách nhiệm của Quý cơ quan.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ VHTTDL qua Cục Bản quyền tác giả - số 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, gửi kèm theo bản mềm về địa chỉ e-mail: tungpt@cov.gov.vn trước ngày 30/11/2013.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác