Văn phòng Chủ tịch nước: Họp báo công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Chiều ngày 03/7/2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh số 12/2009/L - CTN của Chủ tịch nước ngày 29 tháng 6 năm 2009 công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu tóm tắt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ gồm 3 điều. Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm tại 30 điều của Luật sở hữu trí tuệ, gồm các điều 3, 4, 7, 8, 14, 25, 26, 27, 30, 33, 41, 42, 87, 90, 119, 134, 154, 157, 160, 163, 165, 186, 187, 190, 194, 201, 211, 214, 218 và điều 220. Điều 2, thay cụm từ “Bộ Văn hóa - Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại Điều 11, Điều 50, và  Điều 51 của Luật sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi lần này tiếp tục khẳng định việc duy trì thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thông tin trước kia, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan như đã được quy định tại Điều 11 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Điều 3 quy định hiệu lực thi hành Luật từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Theo COV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác