logo

BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI


Ảnh 1.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về một số đề xuất trong lĩnh vực thể thao
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về một số đề xuất trong lĩnh vực thể thao 21/02/2020 | 08:34 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về các nội dung chuẩn bị tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2020
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về các nội dung chuẩn bị tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2020 20/02/2020 | 18:28 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An 20/02/2020 | 08:34 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số nội dung trong lĩnh vực du lịch
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số nội dung trong lĩnh vực du lịch 19/02/2020 | 10:34 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch tổng thể bảo quản và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch tổng thể bảo quản và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 19/02/2020 | 08:33 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách phát triển du lịch biển
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách phát triển du lịch biển 10/01/2020 | 09:28 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11037/VPCP-QHĐP ngày 03/12/2019, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt 31/12/2019 | 07:03 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về một số vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch và giá trị văn hóa, đạo đức xã hội
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về một số vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch và giá trị văn hóa, đạo đức xã hội 27/12/2019 | 15:59 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn huyện Chợ Đồn 27/12/2019 | 15:41 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng về tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo bằng tiếng nước ngoài
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng về tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo bằng tiếng nước ngoài 27/12/2019 | 15:39 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau: