Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa
Nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính, gắn với công tác thi đua, khen thưởng một cách hiệu quả, thiết thực, ngày 29 tháng 5 năm 2015, Bộ VHTTDL đã có Công văn 2152/BVHTTDL-TĐKT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
Năm 2015, xác định công tác cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cũng như nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính, Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chỉ đạo, triển khai việc tự đánh giá của đơn vị theo 7 lĩnh vực chỉ số cải cách hành chính: Công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính với cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa hành chính.
Nhiệm vụ và kết quả thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị được Bộ VHTTDL đưa vào hệ thống các tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành.
Những năm vừa qua, nhiều phong trào thi đua được phát động với những hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; nội dung thi đua thiết thực nhằm mục tiêu động viên cán bộ, công chức ra sức lao động, học tập, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị góp phần xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng vững mạnh.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác