Hà Nội: Vì một học đường không ma túy

(Cinet – PCMT) – Nhằm tăng cường công tác phòng chống ma túy trong học đường, ngày 01/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ...