Ban hành thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai bắt buộc, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Ban hành thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai bắt buộc, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng - ảnh 1
Học viên học nghề tại Trung tâm cai nghiện.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Liên Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.
Đối tượng áp dụng của thồng tư này gồm: Trung tâm, các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để bảo đảm việc áp dụng, chấp hành biện pháp đưa vào Trung tâm; chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm; cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; Người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm theo Luật xử lý vi phạm hành chính; Người chưa thành niên nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm và người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.
Theo đó, các khoản chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại các Trung tâm bao gồm: Chi phí cai nghiện và chăm sóc sức khỏe; Chi phí ăn, mặc và sinh hoạc, học văn hóa; Chi hoạt động văn nghệ, thể thao; Chi điện nước sinh hoạt; Chi học nghề. Chi phí cai nghiên, chăm sóc sức khỏe gồm: Chi khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện; Chi tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần; Chi tư vấn tâm lý cho học viên.
Thông tư cũng quy định rõ học viên chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Căn cứ trình độ, năng lực học viên và điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm và tình hình thực tế để quyết định hình thức học nghề phù hợp. Mức hỗ trợ cụ thể tùy theo từng đối tượng, từng nghề, thời gian học nghề thực tế và hình thức học nghề nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg; không hỗ trợ tiền học nghề cho học viên bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm từ lần thứ hai trở đi.
Học viên bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng phòng, chống lây nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác (trừ tiền ăn, tiền thuốc chữa trị cai nghiện) theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình của người nghiện ma túy có trách nghiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện gồm: chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn; tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện; tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn; Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (nếu có). Mức đóng góp cụ thể do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức đóng góp theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2014./.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác