Bộ LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”

Bộ LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, phát huy vai trò, trách nhiệm của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (Đội tình nguyện) trong công tác cai nghiện ma túy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”
Phong trào nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tình nguyện viên trong việc vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện; người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Mỗi tình nguyện viên tiếp nhận vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một người nghiện hoặc một người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Người cai nghiện và sau cai nghiện sau khi được tình nguyện viên tiếp cận giúp đỡ có chuyển biển tích cực về tinh thần, sức khỏe; người có nhu cầu và khả năng được hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo cơ hội tìm việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định hơn so với trước, tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác cai nghiện phục hồi, phòng chống tái nghiện tại cộng đồng. Tình nguyện viên tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, xã hội, người dân tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.
Các nội dung được triển khai gồm: Tiếp cận, vận động, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị và cai nghiện ma túy; Hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; Vận động người được giúp đỡ tham gia các hoạt động của cộng đồng; Phối hợp trong công tác quản lý địa bàn.
Cụ thể, các tình nguyện viên sẽ tiếp cận người nghiện và gia đình họ để tìm hiểu quá trình sử dụng ma túy, điều kiện, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng cai nghiện, tư vấn đầy đủ về tác hại của nghiện ma túy, về sự cần thiết cai nghiện, quy trình cai nghiện và phác đồ điều trị nghiện, những tấm gương cai nghiện thành công; Vận động và tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện và gia đình lựa chọn hình thức điều trị phù hợp với bản thân và gia đình; Tiếp cận người có nguy cơ cao để tuyên truyền, giúp đỡ; tư vấn cách thức giải quyết các hủng hoảng tâm lý, dự phòng tái nghiện, tư vấn hướng dẫn phương pháp kỹ thuật làm ăn, quản lý kinh tế; Tăng cường kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất, giới thiệu giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề, truyền nghề, vay vốn ưu đãi, hòa nhập cộng đồng; Tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu rõ về nghiện ma túy từ đó không kỳ thị, phân biệt đối xử, tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện; Tổ chức các hoạt động của cộng đồng và vận động người cai nghiện tham gia như các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, giải trí…
Để phong trào đạt hiệu quả cao cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các xã, phường, thị trần tích cực tham gia thực hiện. Mặt khác, công tác hỗ trợ, giúp đỡ của tình nguyên viên cần được thực hiện theo sự phân công của Đội tình nguyện, sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác