Bộ VHTTDL: Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy và triển khai Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Bộ VHTTDL: Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy và triển khai Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch - ảnh 1
Ảnh minh họa.Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội – Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy và việc triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.
Kế hoạch trên nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, bao gồm việc tuyên truyền, giáo dục đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng và tạo việc làm cho người sau cai; việc triển khai chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và công tác phối hợp liên ngành (Y tế, Văn hóa, thể thao và du lịch, Công an, LĐTBXH) trong việc triển khai Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian tới.
Đây là các hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 3109/QĐ-BVHTTDL ngày 3/10/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ VHTTDL; Quyết định số 2859/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 – 2015 và Quyết định số 4438/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014.
Với yêu cầu nắm bắt thông tin khách quan, cụ thể, đến tận cơ sở; việc kiểm tra, giám sát có sự tham gia của cơ quan thường trực phòng, chống ma túy, đơn vị xây dựng pháp luật, cơ quan giám sát chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Bộ VHTTDL sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực tế và làm việc tại các tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 16/7), thành phố Đà Nẵng( ngày 11-12/7), và tỉnh Quảng Nam( ngày 14/7).
Sở VHTTDL, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm các địa phương sẽ tham gia làm việc với đoàn công tác của Bộ VHTTDL.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác