Bộ Y tế ban hành thông tư về việc quản lý thuốc Methadone

Bộ Y tế ban hành thông tư về việc quản lý thuốc Methadone - ảnh 1
Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh. Ảnh minh họa
(cinet – PCMT) – Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 quy định việc quản lý thuốc Methadone với những nội dung cụ thể về: Dự trù và phân phối thuốc Methadone; Vận chuyển, giao nhận và bảo quản thuốc Methadone; Kê đơn thuốc Methadone; Cấp phát thuốc Methadone, chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và xử lý một số tình huống đặc biệt; Quản lý hồ sơ, sổ sách, báo cáo thuốc Methadone.
Trong đó, việc quản lý thuốc Methadone phải tuân thủ các quy định tại thông tư này và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.
Về thẩm quyền phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone, Bộ Y tế duyệt dự trù sử dụng thuốc Methadone từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các Bộ, ngành không có đơn vị đầu mối quản lý về y tế; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương duyệt dự trù sử dụng thuốc từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành duyệt dự trù sử dụng thuốc từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình. Việc giao thuốc phải được thực hiện trước ngày 30 của tháng lập dự trù.
Việc vận chuyển thuốc Methadone tới các cơ sở điều trị Methadone, cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo quy định tại điều 13 Thông tư số 19/2014/TT-BYT. Việc giao nhận thuốc Methadone, ngoài việc tuân thủ các quy định về giao nhận thuốc quy định tị điều 12 Thông tư số 19/2014/TT-BYT còn phải tuân thủ thêm các quy định về việc giao nhận thuốc Methadone giữa đơn vị phân phối và cơ sở điều trị, giao nhận thuốc Methadone giữa cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc tại Thông tư này.
Việc bảo quản thuốc Methadone tại cơ sở điều trị Methadone thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 điều 4, Khoản 2 điều 5 Thông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Việc bảo quản thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 12/2015/TT-BYT.
Đối với việc kê đơn thuốc Methadone, bác sỹ chỉ được kê đơn thuốc Methadone sau khi trực tiếp khám, đánh giá người bệnh, kê đơn thuốc vào bệnh án và Đơn thuốc Methadone. Việc kê đơn thuốc Methadone phải tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn quy định tại Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và các quy định như: đối với người bệnh trong giai đoạn dò liều, bác sỹ kê đơn thuốc Methadone hàng ngày; đối với người bệnh trong giai đoạn điều chỉnh liều, bác sỹ kê đơn thuốc sau từ 3 đến 5 ngày điều trị tùy theo tình trạng của người bệnh; đối với người bệnh trong giai đoạn điều trị duy trì, thời gian mỗi lẫn chỉ định thuốc Methadone không vượt quá 1 tháng và phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đợt điều trị…
Việc cấp phát thuốc Methadone, chuyển tiếp điều trị và xử lý một số tình huống đặc biệt cũng được đề cập rõ ràng tại Thông tư. Cụ thể, khi cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone, nhân viên cấp phát thuốc có trách nhiệm: cấp phát đúng liều cho người bệnh theo chỉ định của bác sỹ trong đơn thuốc, trường hợp người bệnh đang trong giai đoạn dò liều, nhân viên cấp phát thuốc phối hợp với bác sỹ và cán bộ hành chính theo dõi người bệnh trong vòng từ 3 đến 4 giờ dau khi uống liều thuốc đầu tiền; quan sát người bệnh khi uống thuốc đảm bảo người bệnh uống hết thuốc trước khi ra khỏi cơ sở; Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh; Tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin của người bệnh. Người bệnh có trách nhiệm: uống hết thuốc Methadone trước sự có mặt của nhân viên y tế; Ký nhận đã uống thuốc vào phiếu theo dõi điều trị Methadone; Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015./.
TH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác