Đắk Lắk: hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Đắk Lắk: hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020
Cụ thể, mục tiêu đến năm 2020 tỉnh sẽ có 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định; 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV được đi học theo nhu cầu; tạo môi trường xã hội thuận lợi cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk đề ra các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cung cấp các kiến thức, kỹ năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng nhằ ngăn ngừa sự kỳ thị, phân biệt ứng xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bảo đảm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ trẻ em và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội gặp nhiều rào cản, vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử, vẫn còn nhiều trẻ chưa tiếp cận được với các dịch vụ hỗ trợ xã hội, nhiều gia đình chưa biết tới các dịch vụ hỗ trợ xã hội dành cho các em…
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác