Đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015

Đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Mục đích của việc báo cáo nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Công tác đánh giá phải phân tích được những nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.
Cụ thể, về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng có các nội dung như: tình hình thành lập và hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy; tình hình tổ chức cho người nghiện và gia đình họ khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện; tình hình lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng; tình hình thực hiện quy trình cai nghiện.
Tổng hợp kết quả công tác quản lý sau cai nghiện với các nội dung như: tình hình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai; tình hình tổ chức bàn giao người đã có quyết định quản lý sau cai; tình hình quản lý, tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai tại Trung tâm, tại cộng đồng.
Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tại một số địa phương.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác