Đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú

Đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú - ảnh 1
Người nghiện ma túy được chăm sóc sức khỏe tại Cơ sở quản lý
người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại TP.Đà Nẵng.
Nguồn: thanhnien
(Cinet – PCMT)- Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (cơ sở xã hội) tại địa phương.
Việc đánh giá toàn diện công tác quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, từ các hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện, các tỉnh, thành phố sẽ chỉ ra những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Cụ thể, nội dung đánh giá bao gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện thông qua các văn bản chỉ đạo, các đề án thành lập Cơ sở xã hội, quy chế hoạt động của cơ sở xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện; Thực trạng các Cơ sở xã hội tại địa phương; Tình hình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; Tình hình quản lý đối tượng tại Cơ sở xã hội (như tình hình giao nhận đối tượng tại Cơ sở xã hội, tình hình bàn giao dối tượng về nơi cư trú, công tác cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, công tác tư vấn cho đối tượng, tình hình thực hiện các chế độ cho đối tượng…); Những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp khắc phục.
Ngày 10/11/2014 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó giao “Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tạm thời giao trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đẻ quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chồng, kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới, có nội dung: Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương thành lập và ban hành quy chế hoạt động của cơ sở tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác