Đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

(Cinet - PCMT)- Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài cần đổi mới phương thức chỉ đạo, cách làm theo hướng phòng ngừa là chính.
Theo kết luận của Phó Thủ Tướng Võ Đức Đam tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 18/6/2014, trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình tội phạm, ma túy, mại dâm vẫn diễn ra phức tạp nhất là mại dâm đồng giới. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai hiệu quả còn thấp; số người được cai nghiện tại cộng đồng còn ít, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện còn nhiều hạn chế. Nguồn kinh phí cho công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đang giảm dần. Chương trình điều trị Methadone cho người nghiện ma túy chưa đạt chỉ tiêu. Kế hoạch triển khai Dề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy triển khai chậm… Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm. Công tác chỉ đạo chưa được đổi mới, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhận thức công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài cần đổi mới phương thức chỉ đạo, cách làm theo hướng phòng ngừa là chính, Phó Thủ tướng Võ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phối hợp, kiểm tra, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở và tạo chuyển biến từ cơ sở, tăng cường huy động các tổ chức xã hội tham gia, đẩy mạnh xã hội hóa; Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.
Bảo đảm nguồn thuốc Methadone
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng hợp cân đối nhu cầu người nghiện ma túy điều trị Methadone của các địa phương, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, phê duyệt trong tháng 6 năm 2014 về Kế hoạch điều trị Methadone năm 2014 và năm 2015 cho hơn 80.000 người nghiện ma túy; Bảo đảm nguồn thuốc Methadone cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các địa phương, đẩy mạnh việc thí điểm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ điều trị nghiện bằng các loại thuốc khác, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế cung ứng thuốc ARV nhằm tăng khả năng tiếp cận với thuốc của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch quy định khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Đổi mới công tác cai nghiện
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020; xây dựng, trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc trước 31/12/2014; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Đẩy mạnh công tác truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc lồng ghép tuyên truyền trong nhân dân, trong trường học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, nhất là qua mạng internet với các hình ảnh và nội dung phù hợp, dễ nhớ để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.
Tăng cường rà soát người nghiện ma túy
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổng rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn; xây dựng, phê duyệt Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; xây dựng, phê duyệt Kế hoạch hoặc phương án, lộ trình triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 (hoàn thành trong năm 2014).
Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện
Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng thay thế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm như vũ trường, nhà nghỉ, nơi vui chơi giải trí.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển… kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác