Đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh hiện nay.
Theo thống kê, đến ngày 25/10/2014, mới có 38/36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai điều trị Methadone cho 21.613 người nghiện chất dạng thuốc phiện, đạt 27 % so với mục tiêu điều trị cho 80.000 người vào cuối năm 2015, chiếm 12% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Nguyên nhân của việc chẩm triển khai điều trị thay thế chủ yế là do cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương còn thiếu sự quan tam, đầu tư, huy động nguồn lực, còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ từ Trung ương trong khi nguồn lực quốc tế cắt giảm nhanh và đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, công tác truyền thông chưa thực sự được chú trọng.
Để đẩy nhanh tiến độ điều trị thay thế trong tình hình kinh phí giảm mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện điều trị thay thế theo quy định tại nghị định 96/2012/NĐ-CP, thực hiện có hiệu quả nội dung liên quan tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 4/10/2014 của Chính phủ, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.
Cụ thể, đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Khẩn trương, rà soát, cập nhật số lượng người nghiện các chất dạng thuốc phiện thức tế tại địa phương; Khẩn trương xây dựng kế hoạch, đồng thời bảo đảm cân đối, lồng ghép triệt để cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí để tổ chức triển khai kế hoạch điều trị bằng thuốc Methadone đat chỉ tiêu được giao, đôn đốc các cơ sở điều trị Methadone đã được thành lập đẩy nhanh việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức  về điều trị thay thế, tầm quan trọng của điều trị thay thế cho lãnh đạo các cấp, đến mọi tầng lớp nhân dân, ưu tiên nhóm đối tượng là người nghiện ma túy để tham gia chương trình điều trị; Cần đơngiản hóa thủ tục hành chính, nhanh chóng xác nhận đơn đề nghị tham gia điều trị thay thế cho người có nhu cầu; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí, huy động nhân lực sẵn có cho các cơ sở cộng lập điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; Sở LĐTBXH phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc chuyển đổi hoặc lồng ghép hoạt động điều trị thay thế tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiệnđồng bộ các hoạt động tư vấn tâm lý, nâng cao sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, học nghề và tư vấn nghề nghiệp, tạo việc làm phù hợp giúp bệnh nhân tham gia điều trị ổn định tâm lý, dự phòng tái nghiện ma túy; Công an tỉnh và Sở LĐTBXH không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đang tham gia điều trị thay thế trong trường hợp người đó không vi phạm các quy định tại Khoản 2, điều 31 Nghị định 96/2012/NĐ-CP.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Y tế: chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS thiết lập các cở sở điều trị Methadone; phố hợp với Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành khung giá dịch vụ về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; bảo đảm nguồn cung thuốc Methadone đáp ứng nhu cầu của các địa phương; hỗ trợ các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ làm việc tại các cơ sở điều trị thay thế; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai điều trị thay thế tại địa phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh công tác quản lý và đấu tranh, trấn áp,  phòng ngừa thẩm lậu ma túy vào nước ta; tăng cường, đổi mới công tác thông tin, truyền thông tập trung vào nhóm có nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh cung cấp thông tin về điều trị thay thế đến mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt ưu tiên cho nhóm đối tượng nghiện ma túy và gia đình họ… nhằm đẩy mạnh triển khai điều trị thay thế bằng Methadone trên cả nước./.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác