Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy

(Cinet - PCMT) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 698/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các tân dược gây nghiện, đổi mới công tác cai nghiện, đồng thời tạo chuyển biến nhận thức xã hội về ma túy
Theo đó, trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014 đã ghi nhận nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp trong khi công tác phòng chống, tuyên truyền, công tác cai nghiện và quản lý sau cai, quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh dịch vụ có liên quan đến ma túy còn nhiều bất cập, sơ hở.
Thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015; “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26 tháng 6”, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban quốc gia.
Một trong các nội dung quan trọng là đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới, các chất tân dược gây nghiện, chủ trương đổi mới công tác cai nghiện và mở rộng mô hình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone, và tạo chuyển biến nhận thức của xã hội về các vấn đề này.
Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiquan

Hướng đến các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các Bộ Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các cấp địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nhấn mạnh tính nguy hại của ma túy tổng hợp, đặc biệt là “ma túy đá” thông qua việc lồng ghép nội dung trên thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, thi sáng tác, hội thảo chuyên đề, truyền thông qua môi trường mạng…
Nhằm tạo phong trào phòng chống ma túy, hưởng ứng Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy.
Song hành với hoạt động tuyên truyền, các lực lượng chứa năng sẽ mở đợt tấn công cao điểm nhằm trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.
Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện Quyết định 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thống kê người nghiện ma túy, bảo đảm chính xác, đúng tiến độ. Bộ Y tế khẩn trương ban hành Hướng dẫn về tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; hướng dẫn tạm thời cho các cơ sở y tế biện pháp tiếp nhận, quản lý, điều trị các đối tượng có dấu hiệu tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp. Bộ đẩy mạnh chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, triển khai mở rộng mô hình điều trị Methadone xã hội hóa; tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện chú trọng việc chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở điều trị thân thiện, tự nguyện tại cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi chủ trương đổi mới công tác cai nghiện; hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy ở các Trung tâm.
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tăng cường công tác quản lý tiền chất từ khâu nhập khẩu, sản xuất, phân phối đến sử dụng; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các ngành Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và các doanh nghiệp hóa chất.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống tội phạm ma túy cần tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ không để tội phạm lợi dụng vào việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Các địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy từ khu dân cư, khu công nghiệp, trường học; tổ chức phát giác và tố giác tội phạm; quản lý, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện ma túy cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy cụ thể, thiết thực và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2014.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác