Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương - ảnh 1
Tư vấn điều trị cai nghiện. Ảnh minh họa. 
Nguồn: soytehaiduong
(Cinet – PCMT)- Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma tuý và giảm tình trạng sử dụng ma tuý trái phép, giảm và kiềm chế lây nhiễm HIV/AIDS kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện thích hợp và hỗ trợ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng.
Cụ thể trong giai đoạn từ 2016-2020, tỉnh Hải Dương hướng đến việc nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma tuý, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma tuý, các biện pháp đổi mới dự phòng và điều trị nghiện; Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện ma tuý có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện; Nâng tỷ lệ cai nghiện cho người nghiện có hồ sơ quản lý từ 50% vào năm 2015 lên 90% vào năm 2020, giảm dần điều trị bắt buộc tại Trung tâm đến năm 2020 còn 6%;  Tăng tỷ lệ người nghiện hoà nhập cộng đồng có việc làm lên 70% vào năm 2020.
Theo UBND tỉnh Hải Dương, việc đổi mới công tác cai nghiện ma túy phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội - an toàn xã hội địa phương. Đổi mới theo hướng tăng dần tỷ lệ điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, việc điều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy có hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội bị xử lý theo quyết định của Tòa án nhân dân.
Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương - ảnh 2
Học viên cai nghiện học nghề tại Trung tâm. Nguồn: baohaiduong

Để thực hiện các mục tiêu trên tỉnh Hải Dương đã đưa ra các giải pháp như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện tới các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú;  Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh;  Huy động nguồn lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện qua việc tăng cường hỗ trợ đầu tư ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của cộng đồng, huyến khích xã hội hóa công tác điều trị nghiện, đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Đẩy mạnh công tác cung ứng thuốc, phương pháp điều trị nghiện đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch và cung ứng thuốc điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone đồng thời triển khai thí điểm điều trị ma túy tổng hợp để đáp ứng yêu cầu điều trị của người nghiện.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác