Hải Phòng: phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020

Hải Phòng: phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020
Cụ thể, chương trình hướng tới 3 mục tiêu: phấn đấu từ 95% đến 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định; Phấn đấu 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, chăm sóc và điều trị cho trẻ nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% trường học trên địa bàn thành phố sẽ tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.
Thành phố cũng đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu trên bao gồm: Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Hỗ trợ các trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội , tổ chức tôn giáo, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất.
Đối tượng tham gia chương trình là những trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV, trẻ nguy cơ cao nhiễm HIV (trẻ sử dụng ma túy, trẻ là con của người mua bán dâm và sử dụng ma túy, trẻ sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em).
Dự kiến kinh phí thực hiện là 4,6 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 2 tỷ đồng và ngân sách từ các nguồn hỗ trợ Trung ương, vận động tài trợ là 2,6 tỷ đồng.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác