Khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy

Khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT) – Hiện nay, việc thực thi Luật xử lý vi phạm hành chính trên thực tế đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn về thực hiện trình tự thủ tục, quản lý người nghiện ma túy, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhất là các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng gia tăng làm mất trật tự an toàn xã hội, khiến dư luận bức xúc.
Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ  tại cuộc họp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh ban hành 10/11/2014.
Qua rà soát, đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người nghiện có hồ sơ quan lý tăng gần 4 lần trong 20 năm, trong khi kinh phí và nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác này giảm mạnh, kết quả công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao.
Theo đó, để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy, Thủ tướng yêu cầu cần tiến hành sơ kết, tổng kết công tác này; đánh giá nghiêm túc nguyên nhân và trách nhiệm, bổ sung những chỉ đạo và giải pháp mới phù hợp với thực tế. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, thực hiện có kết quả các công việc đã được giao.
Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định, đơn giản hóa thủ tục đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Tài chính và các Bộ liên quan rà soát ngay Nghị định 61/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, các nghị định liên quan, Luật phòng chống ma túy và các văn bản có liên quan đến công tác cai nghiện, quản lý người nghiện để ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền; kiến nghị đề xuất, sửa đổi, các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Nghị định 221/2013/NĐ-CP nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu báo cáo việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan trong việc đưangười nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để trình, xem xét, sửa đổi, bổ sung.
Văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo Tờ trình của Chính phủ báo cáo và kiến nghiệ Quốc hội về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Rà soát, sơ kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý người nghiện
Các bộ ngành, địa phương cần tăng cường rà soát, nắm chắc số liệu người nghiện, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống ma túy, đổi mới công tác cai nghiện.
Bộ LĐTBXH, Bộ Công an tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh gía công tác cai nghiện, quản lý người nghiện để bổ sung những chỉ đạo, giải pháp phù hợp.
Đổi mới công tác cai nghiện, đẩy mạnh chương trình điều trị methadone
Khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy - ảnh 2
Bệnh nhân uống Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa.
Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (trong đó có nội dung chuyển đổi các Trung tâm 06). Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo cách làm của Hà Nội để phê duyệt chuyển đổi một số cơ sở cai nghiện bắt buộc thành cơ sở cai nghiện tự nguyện hoặc một phần tự nguyện; đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hỗ trợ người nghiện tự nguyên đi cai; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện thay thế bằng Methadone.
Khằng định tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy không chỉ liên quan đến sức khỏe, giống nòi dân tộc mà còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phạm tội, làm mất trật tự, ạn toàn xã hội, vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy là hết sức nặng nề, cấp thiết, cần có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội./.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác