Khánh Hòa: Thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người sử dụng ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”

Khánh Hòa: Thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người sử dụng ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” - ảnh 1
Tình nguyện viên công tác xã hội giúp đỡ người lầm lỡ từ bỏ ma túy,
giúp đỡ họ làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Ảnh minh họa. Nguồn: baodansinh
(cinet – PCMT)- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của tình nguyên viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong công tác cai nghiện ma túy, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người sử dụng ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”.
Kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của TNV trong việc vận động, giúp đỡ người sử dụng ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện; người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Mỗi tình nguyện viên phải vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một người sử dụng ma túy trên địa bàn tham gia chương trình ddiefu trị nghiện hoặc một người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, có chuyển biến tích cực về tinh thần, sức khỏe; được hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo cơ hội tìm việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định hơn so với trước, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại cộng đồng. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch, tình nguyên viên vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người sau cai hòa nhập cộng đồng.
Nội dung cụ thể của kế hoạch bao gồm: Tiếp cận, vận động, khuyến khích, tạo cơ hội cho người sử dụng ma túy tham gia các chương trình điều trị nghiện ma túy. Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; Vận động người được giúp đỡ tham gia các hoạt động của cộng đồng; Phối hợp trong công tác quản lý địa bàn và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
Theo thống kê của công an tỉnh Khánh Hòa, tín đến 15/05/2015, toàn tỉnh có 1.033 người nghiện có hồ sơ quản lý. Toàn tỉnh có 8/9 huyện, thị xã, thành phố có người sử dụng ma túy. Trong đó, 88/140 xã, phường, thị trấn có người sử dụng ma túy, 19/140 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại 3 có người sử dụng ma túy.
Tỉnh Khánh Hòa có 63 Đội tình nguyện với 315 tình nguyện viên, thành phần tình nguyện viên chủ yếu là lực lượng Đoàn Thanh niên, ngoài ra có thành viên của các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ…
Dự kiến, trong gia đoạn 2015-2016, mỗi tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 01 người sử dụng ma túy. Cụ thể 315 tình nguyện viên giúp đỡ 315/1033 người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý, đạt 30,5% trên tổng số người sử dụng ma túy. Giai đoạn 2017-2020, nâng tỷ lệ người sử dụng ma túy được tiếp cận, giúp đỡ từ 30,5% lên 70% băn 2018 và 100% vào năm 2020.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác