Lạng Sơn: phấn đấu đến hết năm 2015 điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 800 bệnh nhân

Lạng Sơn: phấn đấu đến hết năm 2015 điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 800 bệnh nhân - ảnh 1
Bệnh nhân tham gia "dò liều" tại Trung tâm Phòng
chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: langson.gov.vn

(Cinet – PCMT)- Với mục tiêu làm giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật của người nghiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 800 bệnh nhân, nhằm làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, giảm các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm tần xuất sử dụng và tiến tới ngừng sử dụng chất dạng thuốc phiện trong nhóm tham gia điều trị. Trong đó, cơ sở điều trị thay thế tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDs tiếp nhận và duy trì điều trị thay thế cho 300 bệnh nhân, tiếp nhận tại 02 điểm cấp phát thuốc (Phường Đông Kinh, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc), mỗi điểm cấp phát điều trị 100 bệnh nhân. Trong năm 2014 sẽ hoàn thành xong cơ sở vật chất cơ sở điều trị thay thế tại huyện Văn Lãng, tổ chức tiếp nhận điều trị cho 200 bệnh nhân; mở thểm cơ sở điều trị thay thế đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, tổ chức tiếp nhận và điều trị cho 100 bệnh nhân đến hết năm 2015.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra những giải pháp về mặt tổ chức, nhân lực, kinh phí, xã hội hóa, phối hợp và hợp tác quốc tế. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, mở rộng thêm các cơ sở điều trị; tạo điều kiện thuận lợi, đào tạo, naagn cao trình độ, năng lực cho cán bộ điều trị Methadone cơ sở; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành lieenquan trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc điều trị Methadone. Hiện tại, về kinh phí, Bộ Y tế cấp miễn phí thuốc Methadone cho bệnh nhân đến hết năm 2014, khi Bộ Y tế không cấp thuốc miễn phí, kinh phí mua thuốc sẽ được huy động từ bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân với mức đóng góp được quy định cụ thể tại thời điểm triển khai thực hiện xã hội hoá.

Được biết, cơ sở điều trị thay thế tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu tổ chức khám và khởi liều đầu tiên cho 15 bệnh nhân từ 05/08/2014, tiếp tục tiếp nhận đăng ký điều trị khởi liều cho các tháng tiếp theo, phấn đấu đạt 150 bệnh nhân vào cuối năm 2014./.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác