Liên Bộ Y tế, LĐTBXH và Bộ Công an ban hành thông tư quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Liên Bộ Y tế, LĐTBXH và Bộ Công an ban hành thông tư quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy - ảnh 1
Xác định tình trạng nghiện ma túy là bước quan trọng để đưa 
bệnh nhân vào các cơ sở cai nghiện. Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an đã ban hành thông tư liên tịch số 17/2015 ngày 9/7 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện) và ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS).
Đối tượng áp dụng thông tư là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy; Cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện được quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thông tư nêu rõ người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ hoặc y sỹ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn về chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hoặc các viện, bệnh viện, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện thực hiện tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận được Bộ Y tế giao, đang làm việc tại các cơ sở y tế gồm: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; Phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc ; Phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ; Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các Bộ, ngành khác.
Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy gồm các bước sau : Tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện ma túy và các thủ tục đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy ; Tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy ; Ghi kết quả xác định tình trạng nghiện vào Phiếu trả lời kết quả về xác định tình trạng nghiện ma túy và ghi kết quả vào sổ khám bệnh của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy ; Cung cấp kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy cho cơ quan Công an đã đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.
Cũng theo thông tư trên người được xác định là nghiện ma túy nhóm Opiats thuộc một trong các trường hợp sau đây: Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính về nghiện ma túy;  Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy từ 2 lần trở lên; Kết quả áp dụng nghiệm pháp Naloxone dương tính (+); Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và có ít nhất 3 trong 12 triệu chứng của trạng thái cai (theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).
Người được xác định là nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine khi có ít nhất 3 trong 6 triệu chứng sau trong 12 tháng vừa qua: Có sự thèm muốn mãnh liệt hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất dạng Amphetamine; Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng chất dạng Amphetamine như bắt đầu, chấm dứt hoặc mức độ sử dụng; Có trạng thái cai khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất dạng Amphetamine; Có hiện tượng tăng dung nạp với chất dạng Amphetamine; Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác; Tiếp tục sử dụng chất dạng Amphetamine mặc dù biết rõ về các hậu quả có hại.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2015.
TH
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác