Phấn đấu cuối năm 2015 giảm 5% số người nghiện ma túy

Phấn đấu cuối năm 2015 giảm 5% số người nghiện ma túy - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Đó là một trong những chỉ tiêu trong kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 hướng đến mục tiêu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tâng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, trên cơ sở đó phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể, các lực lượng quần chúng tham gia phòng chống ma túy (PCMT), đồng thời nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc tham gia PCMT để chủ động phòng ngừa, từng bước ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại do tệ nạn ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phát triển thủ đô.
Thành phố cũng đưa ra những chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu cuối năm 2015 giảm 5% số người nghiện ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so với cùng kỳ năm 2014; Điều tra, bắt giữ, xử lý hình sự 2.000 vụ án ma túy, trong đó có 900 vụ có tính chất mua bàn, vận chuyển. Triệt xóa 5 điểm phức tạp, giải quyết hạ 1 tụ điểm phức tạp về ma túy xuống thành điểm phức tạp; Tổ chức xét xử 100% số vụ án ma túy, trong đó 50% vụ án được xét xử lưu động, xét xử điểm; Lập 1.000 hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vận động 500 người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện; Thực hiện quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ cho 7.990 lượt người; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án điều trị thay thế bằng Methadone; Phê duyệt dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, duy trì 13 xã đạt “Không có tệ nạn ma túy” năm 2014 và xây dựng mới 5 xã đạt “Không có tệ nạn ma túy”…
Để thực hiện những nhiệm vụ trên, thành phố đưa ra những giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn, chủ động phòng ngừa không để hình thành tụ điểm mới hoặc tái phức tạp trở lại; Đa dạng hóa, xã hội hóa các hình thức, biện pháp cai nghiện, triển khai nhân rộng hình thức cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành, mở rộng Đề án điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng liệu pháp Methadone, tổ chức tốt công tác quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, hạ thấp tỷ lệ cái nghiện.
Trong quá trình thực hiện, thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức phải phối hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch; đồng thời gắn việc thực hiện kế hoạch với các chương trình khác như: chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
TH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác