Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS với đồng bào dân tộc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Phòng, chống HIV/AIDS là một trong 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, dóp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Cụ thể, Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 10/9/2015  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu bao gồm: Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác; Đảm bảo bền vững về môi trường. Đối với lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm dân tộc thiểu số từ 15-24 tuổi chỉ còn dưới 0,3%. 
Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, bên cạnh việc thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS vào trong các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương, còn cần sự phối hợp liên ngành, sự tập trung các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách từ Trung ương tới địa phương song hành với việc đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững...
Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ năm 2016 đến năm 2020, hướng đến năm 2025.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác