Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Chương trình công tác năm 2015

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Chương trình công tác năm 2015 - ảnh 1
Thanh niên, nhân dân Phú Thọ tham gia diếu hành hướng ứng 
tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2015.
Nguồn: phutho.gov.vn
(Cinet – PCMT)- Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Chương trình công tác năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 5820/VPCP-KGVX ngày 24/7/2015 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành thị tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã đề ra.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông; sản xuất các sản phẩm tuyên truyền phù hợp, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi; tăng thời lượng phát sóng các chương trình truyền thông đối với nội dung phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy nhanh việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản chỉ đạo, điều hành.
UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, đề xuất "Chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện" theo Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ. Tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm hồ sơ; tiếp nhận học viên vào cai nghiện bắt buộc; triển khai hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tăng cường đưa người nghiện ma túy ngoài cộng đồng vào cai nghiện tự nguyện và điều trị Methadone, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và nhân lực của các Trung tâm.
UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh Chương trình điều trị Methadone cho người nghiện ma túy hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy có nhu cầu điều trị Methadone theo Thông tư số 12/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đưa thuốc Methadone về các điểm cấp phát thuốc tại xã theo Thông tư số 14/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đưa Methadone vào các Trung tâm cai nghiện theo Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020; Thực hiện thu một phần phí dịch vụ điêu trị Methadone theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 38/TTLT-BYT-BTC và các quyết định liên quan của UBND tỉnh Phú Thọ. 
Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đưa người nghiện ma túy ngoài cộng đồng vào cai nghiện tự nguyện và điều trị Methadone trong Trung tâm cai nghiện; tăng cường rà soát, cập nhật thống kê, lập hồ sơ quản lý và báo cáo định kỳ số người nghiện ma túy; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội.
TH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác