Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ sẽ được triển khai trong giai đoạn 2015-2017 với tổng kinh phí ODA viện trợ không hoàn lại là hơn 6,9 triệu USD
Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (Quỹ toàn cầu) tài trợ với mục tiêu chung nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vầ các tổ chức cộng đồng vào việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc làm giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0.3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
Về cụ thể, dự án hướng tới việc cung cấp các dịch vụ dự phòng nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm Nghiện chích ma túy, Người bán dâm, Nam quan hệ tình dục với nam- Người chuyển giới tại các tỉnh của dự án; Củng cố hệ thống cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia một cách hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Đồng thời tạo môi trường thuận lợi về mặt pháp lý cho Các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.
Dự án được thực hiện trong 3 năm 2015-2017, cơ quan chủ quản và chủ dự án là Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nguồn kinh phí ODA không hoàn lại là 6.942.775 USD. Trong đó, 3.818.490 USD từ số vốn kết dư (3.820.562 USD) của dự án thành phần thuộc Dự án “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 2008-2015, bao gồm cả 150.000 USD chưa sử dụng hết của 6 tháng đầu năm 2015 và 3.124.285 USD do Quỹ Toàn cầu cấp bổ sung mới.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác