Thành phố Hồ Chí Minh: Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 
Thành phố Hồ Chí Minh: Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS - ảnh 1
Ảnh minh họa

(Cinet – PCMT)- Với mục tiêu tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và hưởng các chính sách xã hội theo quy định; 90% cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác trẻ em, gia đình, cộng đồng, học sinh, sinh viên,... trên địa bàn Thành phố được cung cấp thông tin, kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 90% đội ngũ cán bộ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị nhiễm HIV được cung cấp kiến thức về các chính sách xã hội, được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, không bị phân biệt đối xử.
Hiện TP.HCM có khoảng 25.000 trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tuy nhiên, số lượng trẻ được tiếp cận, chăm sóc còn rất thấp so với thực tế, chỉ khoảng 6.050 trẻ. Trong đó, trẻ nhiễm HIV khoảng 1.228 em, trẻ đang điều trị bằng thuốc ARV là 1.162 em.
Để thực hiện kế hoạch đề ra, UBND TP.HCM sẽ tập trung vào các hoạt động như: Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;  Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, không phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác