Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet – PCMT)- Việc xây dựng mô hình thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng là hướng đi mới nhằm góp phần làm tăng tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng của mình, thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp quốc, đặc biệt trong bối cảnh kinh phí cắt giảm, các mô hình tư vấn xét nghiệm truyền thống gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ xét nghiệm HIV dương tính thấp như hiện nay.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch Thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm góp phần làm tăng tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của mình, đánh giá tính khả thi và tính chấp nhận của các mô hình xét nghiệm tại cộng đồng và dựa vào cộng đồng, xây dựng hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng, đồng thời tăng sự lựa chọn tự làm xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ lây nghiễm HIV.
Nội dung hoạt động của việc thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng bao gồm: Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng giúp hướng dẫn nội dung, quy trình thực hiện, hướng dẫn đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, hướng dẫn công tác đào tạo công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho những người xét nghiệm không chuyên; Triển khai thí điểm các mô hình tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng bao gồm: mô hình tư vấn xét nghiệm HIV lưu động, mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua mạng lưới y tế thôn bản, mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua các tổ chức cộng đồng; Lựa chọn các địa bàn, nhóm đối tượng triển khai làm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng; Lựa chọn sinh phẩm xét nghiệm HIV; Huy động các đối tác phát triển, các tổ chức Phi chính phủ, các dự án, các tổ chức cộng đồng, các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tham gia thí điểm mô hình tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng; Tổ chức đào tạo tập huấn về tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng; Tổ chức theo dõi, đánh giá, giám sát các mô hình tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.
Về địa bàn triển khai thí điểm mô hình tư vấn xét nghiệm dựa vào tổ chức cộng đồng, tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ triên khai trong nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh Thái Nguyên; Tổ chức UNAIDS hỗ trợ triển khai trong nhóm MSM tại TP Hồ Chí Minh; Tổ chức PATH phối hợp tổ chức CCRD hỗ trợ triển khai trong các nhóm nguy cơ cao tại các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội; Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS của VUSTA hỗ trợ triển khai tại Hồ Chí Minh và Thái Nguyên. Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ triển khai mô hình tư vấn xét nghiệm HIV thông qua y tế thông bản tại tỉnh Thanh Hóa.
Dự kiến, kế hoạch thực hiện trong 2 năm từ Quý IV/2015 đến hết quý III/2017.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác