Tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện

Tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện - ảnh 1
Cơ sở điều trị methadone quận Long Biên. Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện
Cụ thể, Bộ LĐTBXH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ gồm:
Thứ nhất, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức điều trị cho những học viên nghiện chất dạng thuốc phiện đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bằng thuốc methadone.
Thứ hai, chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo cán bộ, cấp phép về điều trị methadone và cung cấp đủ nguồn thuốc methadone cho các cơ sở cai nghiện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều trị bằng thuốc methadone.
Thứ ba, chỉ đạo UBND cấp huyện đẩy nhanh việc thành lập các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020, nhằm tiếp tục cấp phát thuốc Methadone khi học viên hết thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Quyết định 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đề nghị đẩy nhanh việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ngày 25/6/2015, phấn đấu đến hết năm 2015, 100% các cơ sở cai nghiện đều tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.
Trong đó, công văn cũng nêu rõ việc tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các Cơ sở cai nghiện phải thực hiện đúng theo Thông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thay thế.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác